Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Συλλογική Διαχείριση

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 14 Ιούλιος, 2012 - 12:00

Στις 11 Ιουλίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση Οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων και την πολυεδαφική αδειοδότηση της χρήσης μουσικών έργων στο διαδίκτυο.

Κείμενο Οδηγίας http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0372:FIN:...

Δελτίο Τύπου http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/772&format...

Περίληψη εκτίμησης επιπτώσεων http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc538a48f9b0138...