Υπογραφή Σύμβασης Αμοιβαιότητας με ΟΣΔ του εξωτερικού

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος, 2012 - 12:00

Το 2011 υπογράψαμε σύμβαση για την αμοιβαία διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των ερμηνευτών, με τον οργανισμό PPL (Η.Β.) http://www.ppluk.com/. Για παλαιότερες συμβάσεις αμοιβαιότητας με ΟΣΔ του εξωτερικού μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.