Νέος Νόμος Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος, 2017 - 16:30

 
Aγαπητά μέλη,
πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων 4481/2017 , με τον οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/26/ΕΕ.
Βάσει του νόμου αυτού, είμαστε υποχρεωμένοι, όπως όλοι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης της χώρας, να συμπεριλάβουμε στο καταστατικό μας και στις συμβάσεις ανάθεσης, αρμοδιότητες που οφείλουμε να αναλάβουμε και υποχρεώσεις που οφείλουμε να τηρήσουμε.
Θα σας αποστείλουμε σχέδιο σύμβασης ανάθεσης και σχέδιο του καταστατικού μας , με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ώστε εάν έχετε κάποια παρατήρηση να μας ενημερώσετε για να την εξετάσουμε.
Το υπό τροποποίηση καταστατικό και το νέο σχέδιο σύμβασης ανάθεσης θα εγκριθούν από την καταστατική μας γενική συνέλευση, για την ημερομηνία σύγκλησης της οποίας θα ενημερωθείτε με νέα μας επιστολή.
Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το γραφείο του οργανισμού μας
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ του Οργανισμού