Ραντεβού

Τα γραφεία του οργανισμού λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:30 πμ έως 17:00 μμ. Οποιοσδήποτε δικαιούχος ή τρίτος επιθυμεί να προσέλθει στον οργανισμό απαιτείται να απευθύνεται εκ των προτέρων στη γραμματεία του οργανισμού (τηλ. 2108238074) για να οριστεί ημέρα και ώρα της συνάντησης και το θέμα αυτής, δεδομένου ότι πιθανόν να απαιτείται να παραστεί κάποιο μέλος εκ των οργάνων (Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο) του Οργανισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ.ΠΕ.